Alles over de toekomst

Dat de Westergozone een opkomend en ambitieus gebied is zal ondertussen wel duidelijk zijn. Doordat men zich zeer nadrukkelijk probeert te mengen op verschillende gebieden moet het gebied een enorme opkikker krijgen. Daar waar het nu al enorm levendig is op bepaalde plaatsen kan dit natuurlijk nog veel verder verbeterd worden. Door de pijlen te richten op de volgende punten zal het gebied alleen nog maar sterker worden.Netherlands-2013-558_web-lrg

Toerisme

Door opvallend grote evenementen naar het Noorden van Friesland te halen wordt de streek de komende jaren in ieder geval in het zonnetje gezet. Dit geeft gelijk een goed idee van de werkelijke ambities die het gebied heeft. De personen die meewerken aan de opstanding van de Westergozone doen dit allemaal met volle overgave en de hoop dat dit tenslotte tot een mooi resultaat leidt.

Infrastructuur

Doordat er nauwkeurig wordt samengewerkt tussen de provincies, gemeenten en andere instanties zal de komende jaren de infrastructuur in de Westergozone sterk verbeteren. Gevolg hiervan is dat iedereen binnen het gebied maar zeker ook mensen van buitenaf de verschillende plaatsen sneller zullen weten te vinden. Door het aangaan van deze projecten wordt de nabije omgeving ook bereikbaarder. Met al het natuurschoon wat hier te zien is zal dit zeker veel bekijks opleveren van bezoekers.

Economie

Met een grote stad als Leeuwarden en een strategisch belangrijke plaats als Harlingen in het gebied zijn er kansen genoeg voor de economie. Daar waar er reeds veel bedrijvigheid is ziet men kansen om dit nog verder uit te breiden. Leeuwarden wordt de komende jaren aan de rest van de wereld gepresenteerd wat de hofstad weer een impuls kan geven om nog verder door te groeien. Met het halen van nog meer bedrijven naar de Friese hoofdstad zal deze nog verder uitgebreid worden. Dit zal ongetwijfeld meer activiteiten in de toekomst opleveren.